Om os

Bactitox A/S

Kvalitetskontrol og certificeringer

 • Vi har sikkerhedslager & eksterne leverandører (backup)
 • Vi har et dokumenterbart, generelt fokus på kvalitet, sikkerhed og høj hygiejne. Alle vores produkter er testet jf. gældende krav
 • Vi prioriterer et loyalt, fleksibelt og smidigt samarbejde – og vi er altid i nær kontakt med kunden for at opnå bedste samarbejde og resultat
 • Vi stiller altid professionel og erfaren rådgivning og service til rådighed, såfremt der skulle være spørgsmål til anvendelse af produkt på både på dansk og engelsk
 • Vi sørger for vores produkter overholder alle mærkninger, certifikater, dispensationer, EU-mærkning, CE, EN nr., samt godkendelser hos fødevarestyrelsen, lægemiddelstyrelsen m.fl.)
 • Vi anerkender vores sociale ansvar og sikrer os at vores leverandører og fabrikker overholder menneskerettighedslovene nationalt og internationalt
 • Vi anerkender FN’s deklaration om menneskerettigheder
 • Vi anerkender ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder
 • Vi anerkender Rio-deklarationen om miljø og udvikling
 • Vi anerkender FN’s konvention mod korruption
 • Vi er oprettet og godkendt som både fabrikant og importør hos EUDAMED (lægemiddelstyrrelsen)

Størstedelen af vores vare kommer direkte fra vores fabrikker i Europa, hvor vi er en del af forskellige industrizoner. Det betyder, at vi har mulighed for at servicere vores kunder med samme lave priser og høje kvalitet på samtlige af vores vare. Vi producerer 80% af vores varer selv. De resterende 20% kommer primært fra vores industrizoner eller samarbejdspartnere i Europa.

Vores tætte forhold til de andre fabrikanter i vores industrizoner betyder, at vi er sikret tilstrækkelige fødevaregodkendelser og EN certifikater, og derfor er vores produkter veldokumenterede. Vi udfører løbende kontrol af vores egne fabrikker såvel som vores samarbejdspartneres, hvor vi sørger for at lovgivningen overholdes, herunder undersøges om arbejdsmiljøet er af tilstrækkeligt kvalitet.

I og med vi producerer de fleste af vores varer selv, betyder det, at vi kan levere disse direkte fra fabrikken til vores kunder. Alle mellemled er skåret væk, hvilket medfører den absolut skarpeste pris.

Produktkontrollen bliver udført af vores medarbejdere lokaliseret i Polen, Tyrkiet og Tyskland. Her laves stikprøver med jævne mellemrum, hvilket sikrer at produktionen hele tiden er af højeste kvalitet, og lever op til vores kunders behov.

Vi har bl.a. følgende EN godkendelser/certificeringer på vores produkter:

 • CE Mærkning (godkendt til hospitaler)
 • EN 23640-2015
 • EN 980:2016
 • EN ISO 14971:2019
 • EN 13612:2002
 • EN 13640:2002
 • EN 13641:2002
 • EN ISO 18113-1 2011
 • EN ISO 18113-4 2011
 • EN 13727 (bakterier)
 • EN 13697 (bakterier)
 • EN 16615 (bakterier)
 • EN 13697 (Svampe (C.albicans))
 • EN 16615 (Svampe (C.albicans))
 • EN 14476 (Noro virus)
 • EN 14476 (Adeno virus)
 • EN 16777 (Virus (Vaccinia virus))
 • EN 14476 (Virus (Vaccinia virus))
 • EN 1500 (Hygiejnisk hånddesinfektion)
 • ISO 13485:2016 – Certifikat nummer: MD 729179

Vi er bl.a. godkendt hos:

 • Fødevarestyrelsen
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Registreret og godkendt hos EUDAMED som både fabrikant og importør

SUPPORT (alle hverdage)

 • Vi prioriterer altid at besvare henvendelser hurtigst muligt – altid inde for 24 timer i hverdage
 • Vi tilbyder professionel og erfaren service og rådgivning i tidsrummet 8:30 – 16:30
 • Vi tilbyder support på både dansk og engelsk
 • Vi tilbyder download af brugsanvisning online
 • Vi tilbyder brugsanvisning på video online
 • Kontakt os på telefon +45 72 30 02 03 eller e-mail: info@bactitox.com

Privatelabelling og design

I det 21-århundrede er det ikke længere specielt at have sit eget logo trykt på sin emballage, det er tværtimod efterhånden et must. Det er ofte ej heller længere en stor omkostning eller en tidskrævende proces. Det specielle er at finde en producent, som sætter sig i kundens sted, realiserer et tilfredsstillende resultat, guider og spiller sammen med kunden.

Når vi modtager en forespørgsel på vores varer med print, bliver det ønskede print sendt til vores designafdeling, der med deres teknologiske ekspertise kan færdiggøre en stansetegning. Herefter bliver designet sendt til vores kunde, der kan komme med eventuelle justeringer af større eller mindre karakter, for til sidst at blive enige om det endelige design. Dernæst sendes designet til produktionen, hvor der i første ombæring bliver lavet vareprøver, så kunden kan se et endeligt produkt uden at binde sig til hele produktionen. Hertil kan vores kunde komme med endelige finjusteringer, hvorefter der bliver lavet en ordrebekræftelse og produktionen sættes i gang.

Pris, print og mængde hænger ofte sammen, men vi tilbyder printede produkter lige fra små mængder til de helt store mængder. På den måde kan vi hjælpe nystartede såvel som etablerede firmaer med branding.

Hos Bactitox gør vi en dyd ud af at give en god service og support til både små og store kunder, samt rådgive og vejlede korrekt. Det synes vi nemlig alle fortjener.

Forpakningsniveauer

Sterile Produkter skal emballeres i 3 lag:
· Primær emballage (N-1): som har til opgave at opretholde varens sterilitet. Emballagen er sårbar over for fugt, fysisk påvirkning med kraft, skarpe/spidse genstande og trykpåvirkninger. Primær forpakning er altid at regne som ren og skal håndteres som sådan og må således ikke behandles som transportemballage.
· Sekundær emballage (N-2): som har til formål at beskytte N-1 emballagen og er beregnet til opbevaring i lokaler uden forurening. Sekundær forpakning er altid at regne som ren og skal håndteres som sådan og må således ikke behandles som transportemballage.
· Tertiær emballage (N-3): er som oftest den emballage, som varen transporteres i. Det er normalt pap. N-3 emballagen har til formål at beskytte N-2 emballagen og holde den ren. N-3 emballagen kan modstå slag og støv samt en ringe mængde fugt. Tertiær forpakning er altid at regne som uren og skal håndteres som sådan.

Ikke-sterile Produkter skal emballeres i 2 lag:
· Yderemballage (Y): Det yderste af de to lag emballage som varen skal have ved distribution fra vareleverandøren eller producenten.
· Inderemballage (I): Det inderste af de to lag emballage.

Følgende gælder for brandfarlige væsker og uklassificerede produkter:
Vi er godkendt til transport af farligt gods under UN-nr.: 3175

Vores produktionsstandarder

Udfyld vores formular

Kontakt­information

Telefon: 72 30 02 03
E-mail: info@bactitox.com

Adresse

BactiTox A/S
Roskildevej 328
2630 Taastrup

CVR: 39423545